Ortolan

dr Beata Dronzikowska-Zając - implantoprotetyka

dr Michał Jonasz- implantoprotetyka

dr Lidia Bombuszkar-Cichy

dr Justyna Mamaj

dr n. med. Katarzyna Zych

Protetyka to dział stomatologii, zajmujący się odtwarzaniem braków w uzębieniu, odbudową złamanych zębów, korektą kształtu i usuwaniu trwałych przebarwień zębów. W zależności od Państwa potrzeb proponujemy szereg rozwiązań dostosowanych do wymagań estetycznych i funkcjonalnych.

Do takich rozwiązań należą:

  • uzupełnienia ruchome - protezy szkieletowe, częściowe i całkowite protezy osiadające;
  • uzupełnienia stałe - wkłady koronowe, wkłady koronowo-korzeniowe, korony protetyczne, mosty, implant